Conway the Machine, Доктор Дре

Conway the Machine, Доктор Дре