Eminem Detroit Vs Everybody video

Eminem Detroit Vs Everybody video

23 января в 20:00 по Москве состоялась премьера клипа на трек «Detroit Vs. Everybody».

Eminem Detroit Vs Everybody video