Eminem, Irving Plaza, New York, 26.01.2018 Grammy Грэмми

Eminem and Skylar Grey, Irving Plaza, New York, 26.01.2018 Grammy Грэмми

Eminem, Irving Plaza, New York, 26.01.2018 Grammy Грэмми

Eminem, Irving Plaza, New York, 26.01.2018 Grammy Грэмми
Eminem, Irving Plaza, New York, 26.01.2018 Grammy Грэмми