Фотографии со съёмок клипа Skylar Grey и Eminem’a C’mon Let Me Ride

Eminem & Skylar Grey 20 oct

Фотографии со съёмок клипа Skylar Grey и Eminem’a C’mon Let Me Ride

Фотографии со съёмок клипа Skylar Grey и Eminem'a C'mon Let Me Ride
Фотографии со съёмок клипа Skylar Grey и Eminem'a C'mon Let Me Ride